Quay lén cặp đôi công nhân chịch trong kho hàng sơn tàu biển Jotun – Viet69