Góc quay từ dưới dập như máy khâu xả hết tinh vào bướm em – Viet69